SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 20. Četvrtak, 27. svibnja 2010.
OPĆINA BAŠKA

15.

Na temelju članka 52. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o obračunu i naplati naknade za razvoj

Članak 1.

Ovom Odlukom, na području Općine Baška, uvodi se obveza plaćanja naknade za razvoj radi sufinanciranja izgradnje vodnih građevina za odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Općine Baška, sve u skladu s Planom gradnje vodnih građevina na području Općine Baška.

Članak 2.

Naknada za razvoj iznosi 1,50 kn/m3 vode - javne vodoopskrbe.

Članak 3.

Obveznik naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge - javne vodoopskrbe na području Općine Baška.

Članak 4.

Naknada za razvoj naplaćivat će se putem računa koje obveznicima ispostavlja Komunalno društvo Ponikve d.o.o. Krk, uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe.

Članak 5.

(1) Naknada za razvoj je prihod Komunalnog društva Ponikve d.o.o. Krk.

(2) Komunalno društvo Ponikve d.o.o. Krk je u obvezi o visini obračunate, te prikupljene naknade za razvoj jednom mjesečno pisanim putem izvijestiti Općinu Baška.

(3) Općina Baška i Komunalno društvo Ponikve d.o.o. Krk će svake godine, najkasnije do 30. studenoga, zaključivati ugovor u kojem će se, za slijedeću kalendarsku godinu, utvrditi vodne građevine za odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Općine Baška za izgradnju kojih će se utrošiti sredstva prikupljena od naknade za razvoj, sve sukladno odnosnim planovima i utvrđenim prioritetima.

(4) Komunalnom društvu Ponikve d.o.o. Krk ne dozvoljava se raspolagati naknadom za razvoj, na bilo koji način, osim na način utvrđen ovom Odlukom.

Članak 6.

Naknada za razvoj, sukladno ovoj Odluci, naplaćivat će se u razdoblju od 1. lipnja 2010. godine do 31. prosinca 2013. godine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2142-03-10-5

Baška, 19. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr