SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 20. Četvrtak, 27. svibnja 2010.
GRAD BAKAR

26.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju
Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/04 i 11/09) članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja imenuju se:

1. Krunoslav Lazanja, predstavnik Grada Bakra;

2. Darko Marjanović, predstavnik Grada Bakra;

3. Martin Pavletić, predstavnik Grada Bakra;

4. Luciano Keber, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka;

5. Zlatan Marunić, predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/08

Ur. broj: 2170-02-01-10-4

Bakar, 27. svibnja 2010.

GRAD BAKAR
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr