SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

27.

Na temelju članka 52. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 21. svibnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o obračunu i naplati naknade za razvoj

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na području Općine Punat, uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj radi sufinanciranja izgradnje vodnih građevina - vodovodne mjesne mreže naselja Stara Baška te kanalizacijske mreže s crpnim stanicama na području Općine Punat, u skladu s Planom gradnje vodnih građevina.

Članak 2.

Naknada za razvoj iznosi 1,50 kn/m3 vode - javne vodoopskrbe.

Članak 3.

Obveznik naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge - javne vodoopskrbe na području Općine Punat.

Članak 4.

Naknada za razvoj naplaćivat će se putem računa koje obveznicima ispostavlja Komunalno društvo Ponikve d.o.o. Krk, uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe.

Članak 5.

Naknada za razvoj je prihod Komunalnog društva Ponikve d.o.o. Krk.

Komunalno društvo Ponikve d.o.o. Krk je u obvezi o visini obračunate te prikupljene naknade za razvoj jednom mjesečno pisanim putem izvijestiti Općinu Punat.

Općina Punat i Komunalno društvo Ponikve d.o.o. Krk će jednom godišnje sklapati ugovor u kojem će se utvrditi vodne građevine za izgradnju kojih će se utrošiti sredstva prikupljena od naknade za razvoj.

Komunalnom društvu Ponikve d.o.o. Krk je zabranjeno raspolagati na bilo koji način naknadom za razvoj, osim na način određen ovom Odlukom.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Naknada za razvoj počet će se naplaćivati od 1. lipnja 2010. godine te se primjenjuje do 31. prosinca 2013. godine.

Klasa: 021-05/10-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-10-14

Punat, 21. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Kereži, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr