SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
OPĆINA PUNAT
11

0.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00 i 59/01), članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) te članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 29. travnja 2004. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna
Općine Punat za 2003. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se godišnji obračun Proračuna Općine Punat za 2003. godinu kako slijedi:

A) PRIHODI I PRIMICI

1. Prihodi poslovanja 7.968.905,67 kn

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 76.274,41 kn

3. Primici od financ. imovine i zaduživanja2.500,00 kn

B)SREDSTVA VIŠKA PRIHODA
IZ 2002. GOD. 887.071,08 kn

UKUPNO A + B 8.934.751,16 kn

C) RASHODI I IZDACI

1. Rashodi poslovanja 5.418.426,14 kn

2. Rashodi za nefinancijsku imovinu 2.352.129,38 kn

3.Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova 80.681,14 kn

UKUPNO: 7.851.236,66 kn

D)VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA
NAD RASHODIMA I IZDACIMA
2003. GOD. (A+B-C)1.083.514,50 kn

Članak 2.

Višak prihoda po godišnjem obračunu Proračuna Općine Punat za 2003. godinu u svoti od 1.083.514,50 Kn prenosi se u 2004. godinu.

Raspored sredstava iz st. 1. ovog članka utvrdit će se zasebnom Odlukom.

Članak 3.

Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Punat za 2003.godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/04-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-04-6

Punat, 29. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Vijeća

Slavko Žic, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=86&mjesto=51521&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr