SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

22.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 21. svibnja 2010. godine, donosi

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje
2010. - 2013. godine

Članak 1.

Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013. godine (u daljnjem tekstu: plan) utvrđuje se godišnji program gradnje vodnih građevina na području Općine Punat za 2010. godinu, višegodišnji planovi gradnje vodnih građevina u skladu sa »Sporazumom o namjeri uvođenja naknade za razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina u svim otočkim jedinicama lokalne samouprave« (svibanj 2010) i Odlukom o usvajanju programa »Razvoja vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju 2009. - 2012.«, procijenjena vrijednost programa i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2010. godini na području Općine Punat će se graditi sljedeće građevine za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

U razdoblju 2011. - 2013. godine planira se izgradnja sljedećih komunalnih vodnih građevina:

- vodovodna mjesna mreža naselja Stara Baška

- kanalizacijska mreže s crpnim stanicama na području Općine Punat

ukupne procijenjene vrijednosti u iznosu od 11.000.000,00 kn.

Financijska sredstva za realizaciju programa iz stavka 1. ovog članka osigurat će se iz sljedećih izvora:

- proračuna Općine Punat 88 %

- naknade za razvoj 12 %

Članak 5.

Godišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina, izuzev objekata navedenih u čl. 2. i 3. ovog plana, utvrdit će se izmjenama i dopunama ovog Plana, nakon donošenja proračuna za 2011., 2012. i 2013. godinu.

Članak 6.

Ovaj Plan gradnje komunalnih vodnih građevina stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-10-4

Punat, 21. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Kereži, v. r.

 

Plan gradnje   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr