SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

21.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 25/09 i 35/09) i članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 21. svibnja 2010. godine donosi

IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2010. godini

Članak 1.

U članku 1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/09) u tabelarnom dijelu Naziv aktivnosti 2. Nerazvrstane ceste točka 2.4. mijenja se i glasi:

»2.4. Prilazni put kod obitelji Horvat i Šerek,

te proširenje ceste od profila 1-38 (kod obitelji Mihajić)

u širini asfalta od 3 m na 5,50 m 274.000,00«

Točka 2.5. briše se.

Članak 2.

U članku 1. u tabelarnom dijelu Naziv aktivnosti 5. Vodoopskrba Stare Baške u točki 5.1. dodaje se alineja 5. koja glasi:

»- izgradnja vodovoda prema parcelama

(objektima) obitelji Sindičić, Srdoč i drugi«

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-10-3

Punat, 21. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Kereži, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr