SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

18.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 21. svibnja 2010. godine donosi

1. izmjenu i dopunu Plana Proračuna Općine Punat za 2010. godinu i projekcije za 2011. - 2012. godinu

Članak 1.

U Planu Proračuna za 2010.god. sa projekcijom 2011. - 2012. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj. 57/09) članak 1. mijenja se i glasi:

Članak 2.

U Planu Proračuna za 2010. god. s projekcijom 2011. - 2012. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/09) članak 2. mijenja se i glasi:

Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u 1. Izmjeni i dopuni Plana proračuna za 2010. i projekciji za 2011.-2012., a u Posebnom dijelu 1. Izmj. i dop. Plana proračuna za 2010. i Posebnom dijelu Projekcije prema izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova 1. izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Punat za 2010. godinu i projekcije za 2011.-2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/5

Ur. broj: 2142-02-02-4-10-2

Punat, 21. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Kereži, v. r.

 

I. izmjena i dopuna Plana Proračuna Opći  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr