SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

28.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 11. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju programa »Razvoja vodoopskrbe
na otoku Krku u razdoblju 2009. - 2012.«

I.

Program »Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku« započeo je na otoku Krku kao zajednički program 2000. godine sa izmjenama 2003., 2005., 2008. i 2009. godine.

U listopadu 2009. godine sklopljen je novi Sporazum o financiranju razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009. - 2012. U novom razdoblju, odnosno produženju tranjanja programa, odobrena su nova sredstva u iznosu od 76 milijuna kuna, a također su uz postojeće, utvrđeni i novi izvori financiranja. Namjenska cijena vode koja se naplaćivala do 31. 12. 2009. godine na svaki m3 vode za piće (od 01. 06. do 30. 09.) prestaje se naplaćivati.

II.

Usvaja se program Razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2009. - 2012. kao nastavak programa Koncepcija razvoja vodoopskrbe otoka Krka 2001. - 2008., procijenjene ukupne vrijednosti u iznosu od 76.000.000,00 kn, kojim se u razdoblju do 2012. godine planira izgradnja sljedećih građevina:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

IV.

Namjenska (razvojna) cijena vode uvedena kao jedan od izvora financiranja programa Koncepcija razvoja vodoopskrbe otoka Krka 2001. - 2008. ukida se i prestaje se obračunavati 31. prosinca 2009. godine.

Naplaćena a neutrošena sredstva od namjenske cijene vode koristit će se za financiranje programa Razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2009. - 2012., a do tada ostaju na žiro-računu Ponikve d.o.o.

O utrošku namjenskih sredstava naplaćenih u iznosu većem od 4 milijuna kn odlučit će Skupština Društva Ponikve d.o.o. posebnom odlukom.

Sredstva se smiju utrošiti isključivo za realizaciju programa Razvoja vodoopskrbe otoka Krka.

V.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o usvajanju programa »Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001.-2008.« sa izmjenama i dopunama od 23. studenog 2000. godine i 22. srpnja 2004. godine.

VI.

Daje se suglasnost na Odluku Skupštine Društva Ponikve d.o.o. o ukidanju namjenskog (razvojnog) dijela cijene vode od 1,50 kn/m3, Broj: 10-s/6-10 od 23. travnja 2010. godine.

VII.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/6

Ur. broj: 2142-06-10-01-3

Omišalj, 11. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 

Odluka o usvajanju programa »Razvoja vod  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr