SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

17.

Na temelju odredbe članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), te članka 8. i 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 10. svibnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o sklapanju Povelje prijateljstva između
Općine Malinska-Dubašnica, Općine Grosshabersorf
(Njemačka), Općine Aixe-sur-Vienne (Francuska)
i Općine Swieciechowa (Poljska)

Članak 1.

U namjeri promicanja prijateljskih veza među narodima Europe, te u nastojanju da se osigura suživot ljudi u miru i slobodi, Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica daje suglasnost na sklapanje povelje prijateljstva između Općine Malinska-Dubašnica, Općine Grosshabersorf (Njemačka), Općine Aixe-sur-Vienne (Francuska) i Općine Swieciechowa (Poljska).

Članak 2.

Povelja prijateljstva između Općine Malinska-Dubašnica, Općine Grosshabersorf (Njemačka), Općine Aixe- sur-Vienne (Francuska) i Općine Swieciechowa (Poljska) na hrvatskom, njemačkom, francuskom i poljskom jeziku, sastavni je dio ove odluke.

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica da potpiše Povelju prijateljstva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 910-01/10-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-1

Malinska, 10. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr