SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
OPĆINA MATULJI
13

13.

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 29. travnja 2004. donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za razdoblje 2004. - 2006. godine

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se plan gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Matulji za razdoblje od 2004. do 2006. godine.

Članak 2.

Za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2004. godini planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 29.180.547 kn.

Izvori i namjena sredstava navedeni su u tabeli 1. koja je prilog i sastavni dio ovog programa.

Članak 3.

Za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. godini planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 13.765.000,00 kn.

Izvori i namjena sredstava navedeni su u tabeli 2. koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 4.

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. godini planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 5.437.052.00 kn.

Izvori i namjena sredstava navedeni su u tabeli 3. koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 5.

Početkom primjene ovog Programa stavlja se van snage Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za mandatno razdoblje 2002. - 2005. god.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/18

Ur. broj: 2156-04/04-01

Matulji, 29. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Klaudio Jelenić, v. r.

I- PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2004. god.

Tabela 1.

 

A/ IZVORI SREDSTAVA

 

 

IZVORI SREDSTAVA

RANIJI PLAN '04

NOVI PLAN '04

1.

komunalni doprinos

2.400.000

3.550.000

2.

sredstva Proračuna

859.380

17.480.547

3.

kreditna sredstva

4.400.000.

7.000.000

4.

dotacija države i PGŽ

442.000

1.150.000

 

UKUPNI PRIHODI:

8.101.380

29.180.547

 

 

B/ NAMJENA SREDSTAVA

 

 

OPIS PROGRAMA

RANIJI PLAN '04

NOVI PLAN '04

1)

Vodoopskrba

4.400.000

20.950.000

1.

tlačni cjevovod Orljak-Bregi-Benčinići

——

1.100.000

2.

tlačni cjevovod Jušići-Zdemer

——

3.850.000

3.

vodosprema Zdemer

——

3.000.000

4.

vodovod Zdemer-Ružići

4.400.000

——

5.

projektna dokumentacija

——

1.000.000

6.

vodoopskrba Mune-Žejane

——

10.000.000

7.

Projektiranje i izgradnja vodoops.. sustava Općine Matulji - II etapa

——

2.000.000

2)

Kanalizacija Liburnijske rivijere

0

1.000.000

1.

sufinanciranje zajedničkih dijelova

——

680.000

2.

kanalizacija raskrsnice Trtni

——

320.000

3)

Izgradnja kom. infrastruk. - ceste

1.851.380

4.365.547

1.

raskrsnica Trtni

——

500.000

2.

raskrsnica »TIBO«

——

700.000

3.

ceste u RZ-1 i RZ-2

801.380

2.895.547

4.

rekonstrukcija ceste Pešćinica

400.000

——

5.

rekonstrukcija ceste Luskino

650.000

——

6.

raskrsnica Mučići

——

150.000

7.

rekonstrukcija ceste Rupa

——

120.000

4)

Parkirališta

——

400.000

1.

Izgradnja parkirališta Jušići

——

400.000

5)

Izgradnja nogostupa

450.000

100.000

1.

nogostup uz Kvarnersku cestu

450.000

——

2.

nogostup uz zgradu Općine

——

40.000

3.

nogostup uz ambulantu Jušići

——

50.000

4.

nogostup na raskrsnici Kuk

——

10.000

6)

Groblja

550.000

290.000

1.

Proširenje groblja Rukavac

——

150.000

2.

Proširenje groblja Zvoneća

50.000

50.000

3.

Izgradnja groblja Rupa

500.000

——

4.

Zemljište za groblje Brešca

——

90.000

7)

Dječja igrališa

200.000

300.000

1.

Dječje igralište Brgud

200.000

150.000

2.

Dječje igralište Matulji

——

150.000

8)

Javna rasvjeta - proširenje i interpol.

150.000

225.000

1.

JR na dionici TIBO-Jušići

50.000

150.000

2.

JR na cesti do škole Rupa

50.000

50.000

3.

JR raskrsnica Jušići-Permani-Rupa

25.000

——

4.

JR - interpolacije

25.000

25.000

9)

Izgradnja spomenika braniteljima iz
Domovinskog rata

——

70.000

10)

Sportska dvorana (zemlj. + projekt.)

——

1.350.000

11)

Sufinanciranje šumskog puta Mune-Pasjak

——

100.000

12)

Mjesni odbor Mune

 

30.000

13)

Cestovni promet (autobusne linije)

300.000

——

14)

Željeznički promet

200.000

——

 

SVEUKUPNO ZA 2004. god.

8.101.380

29.180.547

II. PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2005. god.

Tabela 2.

 

A/ IZVORI SREDSTAVA

 

 

IZVORI SREDSTAVA

RANIJI PLAN '05

NOVI PLAN '05

1.

komunalni doprinos

1.700.000

4.100.000

2.

sredstva Proračuna

440.000

5.765.000

3.

kreditna sredstva

600.000

3.000.000

4.

dotacija države i PGŽ

——

900.000

 

UKUPNI PRIHODI:

2.740.000

13.765.000

 

 

B/ NAMJENA SREDSTAVA

 

 

OPIS PROGRAMA

RANIJI PLAN '05

NOVI PLAN '05

1)

Vodoopskrba

0

9.440.000

1.

vodovod Zdemer - Ružići

——

6.350.000

2.

vodovod Mune - Žejane

——

1.790.000

3.

projektna dokumentacija

 

1.300.000

2)

Kanalizacija Liburnijske rivijere

600.000

0

3)

Izgradnja kom. infrastruk. - ceste

940.000

1.914.453

1.

ceste u RZ-1 i RZ-2

740.000

914.453

2.

raskrsnica Mučići

——

1.000.000

3.

rekonstrukcija ceste Pešćinica

200.000

——

4)

Izgradnja nogostupa

250.000

0

1.

nogostup uz Cestu dalm. brigad

250.000

——

5)

Izgradnja groblja Rupa

400.000

110.547

6)

Proširenje groblja Zvoneća

200.000

0

7)

Dječja igrališta

200.000

150.000

1.

Dječje igralište Brgud

150.000

150.000

2.

Dječje igralište Bregi

50.000

——

8)

Javna rasvjeta-proširenje i interpol.

150.000

150.000

1.

JR na dionici TIBO-Jušići

50.000

125.000

2.

JR raskrsnica Jušići - Permani - Rupa

——

——

3.

JR Rupa, Rukavac, Perasovo, Brešca

75.000

——

4.

JR - interpolacije

25.000

25.000

9)

Sportska dvorana

——

2.000.000

 

SVEUKUPNO ZA 2005.

2.740.000

13.765.000

III. PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2006. god.

Tabela 3.

 

A/ IZVORI SREDSTAVA

 

 

IZVORI SREDSTAVA

PLAN 2006.

1.

komunalni doprinos

4.300.000

2.

sredstva Proračuna

187.052

3.

kreditna sredstva

——

4.

dotacija države i PGŽ

950.000

 

UKUPNI PRIHODI:

5.437.052

 

 

B/ NAMJENA SREDSTAVA

 

 

OPIS PROGRAMA

PLAN 2006.

1)

Vodoopskrba

3.470.000

1.

vodovod Zdemer - Ružići

2.220.000

2.

vodovod Mune - Žejane

1.250.000

 

2)

Izgradnja kom. infrastruk. - ceste

1.190.000

1.

ceste u RZ-1 i RZ-2

1.190.000

3)

Izgradnja nogostupa

227.052

1.

izgr. nogostupa na Kvarnerskoj cesti

227.052

4)

Groblja

200.000

1.

proširenje groblja Zvoneća

200.000

5)

Igrališta

200.000

1.

Dječje igralište Bregi

200.000

6)

Javna rasvjeta - proširenje i interpol.

150.000

 

SVEUKUPNO 2006. god.

5.437.052

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=86&mjesto=51211&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr