SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

11.

Na temelju odredbe članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj 10. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Projekta zaštite od onečišćenja voda
u priobalnom području 2 - Projekt Jadran
- Podprojekt Malinska-Njivice

Članak 1.

Usvaja se Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Projekt Jadran - Podprojekt Malinska- Njivice.

Članak 2.

Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda, Projekt Jadran - Podprojekt Malinska-Njivice uključuje izgradnju sljedećih građevina:


Građevina: Procijenjena

vrijednost:


-uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda Malinska - Njivice
s podmorskim ispustom 19.500.000,00

-pristupna cesta do uređaja 1.000.000,00

-kanalizacijska mreža s crpnim stanicama
u Općini Malinska-Dubašnica 13.160.000,00


Ukupno: 36.660.000,00


Uređaj ua pročišćavanje otpadnih voda Malinska-Njivice s podmorskim ispustom i pristupna cesta do uređaja realizirat će se kao zajednički projekt Općine Malinska-Dubašnica i Općine Omišalj. Udio u sufinanciranju zajedničkog projekta Općine Malinska-Dubašnica iznosi 68%, Općine Omišalj 32%, a ukupna procijenjena vrijednost investicije koja otpada na Općinu Malinska-Dubašnica iznosi 27.100.000,00 kn.

Članak 3.

Financijska sredstva za realizaciju cjelovitog programa u ukupnoj vrijednosti od 27.100.000,00 kuna osigurat će se iz sljedećih izvora:

- supsidijarni zajam 50%

- Hrvatske vode 6%

- državni proračun 24%

- naknada za razvoj 20%

Supsidijarni zajam otplaćivat će se u razdoblju od 2014. do 2023. od prihoda ostvarenih od naknade za razvoj, naknade za zaštitu voda i po potrebi iz proračuna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-04/04-01/2

Ur. broj: 2142/05-01-10-11

Malinska, 10. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr