SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

19.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09), članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/ 06 i 38/09) i članka 6. stavka 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 9. sjednici održanoj 14. svibnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Dobrinj

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Dobrinj, u sastavu:

1. Neven Komadina, predstavnik Općine Dobrinj,

2. Ivančica Dunato, predstavnica Općine Dobrinj,

3. pročelnik kap. Nikola Mendrila, dipl. ing., predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko- goranske županije,

4. Mladen Čargonja, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka - Ispostave Šilo,

5. Miljenko Fanuko, predstavnik Općine Dobrinj.

Članak 2.

Vijeće za koncesijska odobrenja na području Općine Dobrinj djeluje u skladu s nadležnostima, pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru te drugim podzakonskim aktima.

Članak 3.

Mandat članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Dobrinj traje do konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća Općine Dobrinj.

Po isteku mandata članovi Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Dobrinj mogu biti ponovno birani.

Članak 4.

Članovima Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Dobrinj dužnost može prestati i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

- smrću člana,

- razrješenjem na vlastiti zahtjev,

- razrješenjem na prijedlog čelnika tijela koje je predložilo njihovo imenovanje.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-29/09

Ur. broj: 2142-04-01-10-5

Dobrinj, 14. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr