SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

17.

Na temelju članka 14. i 15. Odluke o uređenju prometa na području Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/06, 32/07 i 42/09) i članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 9. sjednici održanoj dana 14. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju javnog parkirališta na kojem
se obavlja naplata

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se javno parkiralište na kojem se obavlja naplata, pravna osoba koja obavlja naplatu parkiranja, režim i vrijeme trajanja parkiranja i visina naknade za parkiranje.

Članak 2.

Određuje se kao javno parkiralište - parkiralište »Meline«, uz prometnicu Čižići-Soline, (u daljnjem tekstu: javno parkiralište).

Na javnom parkiralištu zabranjuje se parkiranje teretnih vozila, priključnih vozila, radnih strojeva i zaprežnih vozila.

Članak 3.

Poslove organizacije i naplate parkiranja te vođenja brige o uređenju i održavanju javnog parkirališta obavlja KOMUN d.o.o.

Članak 4.

Na javnom parkiralištu se utvrđuje režim ograničenog trajanja parkiranja.

Naplata parkiranja vozila na javnom parkiralištu vrši se u razdoblju od 1. lipnja do 1. rujna svakog dana od 9,00 do 21,00 sat.

Članak 5.

Naknada za parkiranje prihod je KOMUNA d.o.o.

Sredstva ostvarena naplatom parkiranja na javnom parkiralištu KOMUN d.o.o. koristi za pokriće troškova poslovanja, održavanje i uređenje parkirališnih mjesta i ostale troškove koji proizlaze iz poslova organizacije i naplate parkiranja.

KOMUN d.o.o. podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj mjesečna izvješća o ostvarenoj naplati parkiranja do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 6.

Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik javnog parkirališta dokazuje da je platio utvrđenu naknadu za parkiranje u okviru dopuštenog vremena i koja mora biti istaknuta na vidljivom mjestu u vozilu.

Izgled parkirne karte određuje Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj u suradnji s KOMUN d.o.o.

Prodaja parkirnih karata mora se organizirati na dostupan način.

Članak 7.

KOMUN d.o.o. ne odgovara za štete nastale na vozilima na javnom parkiralištu kao ni za njihovo otuđenje.

KOMUN d.o.o. će slijedom navoda is stavka 1. ovog članka na javnom parkiralištu istaknut višejezičnu obavijest.

Članak 8.

Visina naknade za parkiranje određuje se, kako slijedi za:

- poludnevnu parkirnu kartu - do 6 (šest) sati dnevno - u iznosu od 15 kn (petnaestkuna),

- cjelodnevnu parkirnu kartu - preko 6 (šest) sati dnevno - u iznosu od 30 kn (tridesetkuna).

Članak 9.

Općinski načelnik zaključkom utvrđuje:

- visinu naknade za parkiranje,

- korištenje javnog parkirališta u sustavu naplate za druge namjene.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-29/09

Ur. broj: 2142-04-01-10-3

Dobrinj, 14. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr