SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

16.

Na temelju članka 52. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09), te članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 14. svibnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o naknadi za razvoj

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na području Općine Dobrinj uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj radi sufinanciranja gradnje građevina prema Planu gradnje komunalnih vodnih građevina.

Članak 2.

Naknada za razvoj iznosi 1,50 kn/m3.

Obveznici naknade za razvoj su korisnici usluga javne vodoopskrbe na području Općine Dobrinj.

Članak 3.

Naknada za razvoj naplaćivat će se putem računa koje obveznicima ispostavlja komunalno društvo PONIKVE d.o.o. uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe.

Članak 4.

Naknada za razvoj je prihod komunalnog društva PONIKVE d.o.o.

Komunalno društvo obavezno je jednom mjesečno Općini Dobrinj podnositi izvještaj o prikupljenoj naknadi za razvoj.

Komunalno društvo je u obvezi da prikupljenu naknadu za razvoj koristi za izgradnju komunalnih vodnih građevina isključivo temeljem dogovora s Općinom Dobrinj za namjenu navedenog u članku 1. ove Odluke.

Komunalnom društvu je zabranjeno raspolagati na bilo koji način naknadom za razvoj, osim na način određen ovom Odlukom.

Članak 5.

Naknada za razvoj počet će se naplaćivati od 01. lipnja 2010. godine te se primjenjuje do 1. lipnja 2020 godine.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-29/09

Ur. broj: 2142- 04-01-10-2

Dobrinj, 14. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr