SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

14.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) i članka 49. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09), Općinski načelnik Općine Dobrinj, temeljem prijedloga pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, dana 11. siječnja 2010. godine, donio je

PLAN
prijma u službu za Općinu Dobrinj u 2010. godini

Članak 1.

Plan prijma u službu odnosi se na Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Članak 2.

Plan prijma utvrđuje se za 2010. godinu (kratkoročni plan).

Članak 3.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 31. prosinca 2009. godine, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme te potreban broj službenika na određeno vrijeme i vježbenika naveden je u tablici, koja je sastavni dio ovoga Plana.

Članak 4.

Radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu popunjavaju se u skladu s osiguranim financijskim sredstvima temeljem rješenja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj u 2010. godini stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/10-32/01

Ur. broj: 2142-04-02-10-3

Dobrinj, 11. siječnja 2010.

Općinski načelnik
Općine Dobrinj
Neven Komadina, v.r.

PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA 2010. GODINU

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Stvarno stanje
popunjenosti radnih
mjesta
(31. 12. 2009.)

Potreban broj
službenika u 2010. g. na određeno vrijeme,
vježbenika

 

Plan prijma u službu za Općinu Dobrinj u  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr