SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
OPĆINA MATULJI
13

12.

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 96/03), člankom 1., te Pravilniku o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (»Narodne novine« broj 35/94), člankom 4., s ciljem uskladbe općih akata iz područja zaštite od požara (Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01 i 18/03) Općinsko vijeće Općine Matulji, na svojoj sjednici održanoj 29. travnja 2004. godine donosi sljedeći

ANEKS
Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija Općine Matulji

1. UVOD

1.1. Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Planu zaštite od požara kao temeljnim normativnim aktima Općine koji uređuju sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđuju konkretne odnose i obaveze pojedinih subjekata iz domene zaštite od požara dodaje se Aneks procjene i plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (u daljnjem tekstu »Aneks«). To iz razloga jer je Hrvatski Sabor na sjednici održanoj 29. svibnja 2003. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 96/03).

1.2. Slijedom toga ovim Aneksom se detaljnije utvrđuju zadaće i područje djelovanja svih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava, a posebice definira područja odgovornosti vatrogasnih postrojbi.

1.3. Utvrđuje se i definira potreban broj vatrogasnih postrojbi.

2. PRIKAZ OPĆEG STANJA

Pregled vatrogasnih domova za smještaj udruga dobrovoljnih vatrogasaca i profesionalnih vatrogasnih postrojbi;

Na terenu Općine Matulji, djeluje jedna Javna vatrogasna postrojba, JVP Grada

Opatije, sa sjedištem u Opatiji, i vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva »Kras« Šapjane, u Šapjanama čije jedno vatrogasno odjeljenje djeluje u Munama.

Za obavljanje operativnih zadataka, DVD »Kras« Šapjane ima 20 aktivnih članova

koji sačinjavaju dva vatrogasna odjeljenja, od kojih jedno djeluje u izdvojenom vatrogasnom spremištu, naselju Mune.

3. BROJ, VELIČINA, SMJEŠTAJ I USTROJ PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI

3.1. Broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi:

a) jedna profesionalna vatrogasna postrojba - JVP Grada Opatije koja je ujedno i središnja vatrogasna postrojba za Općinu Matulji. Sjedište javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije (u daljnjem tekstu JVP Grada Opatije), je u Opatiji, Sv, Florijana 6. Djelatnost JVP Grada Opatije na području Općine Matulji definirana je posebnim Ugovorom o obavljanju djelatnosti kojeg Poglavarstvo općine potpisuje sa osnivaeem JVP.

b) dobrovoljna vatrogasna postrojba - DVD Kras iz Šapjana

c) dobrovoljna vatrogasna postrojba - DVD Škalnica iz Općine Klana s kojim Općina Matulji godišnje sklapa poseban Ugovor o obavljanju poslova i zadataka iz domene zaštite od požara.

3.2 Zadaće i područje odgovornosti i djelovanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi (prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99 i 117/01):

Javna vatrogasna postrojba Grada Opatije je središnja vatrogasna postrojba za područje Općine Matulji.

a) područje odgovornosti je čitavo područje Općine Matulji,

b) zadaće: gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kras.

a) područje djelovanja je čitavo područje Općine Matulji,

b) zadaće: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara otvorenog prostora, gašenje manjih požara građevinskih objekata, pružanje tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi pri intervencijama gašenja požara ili u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Na područjima općine, na kojima JVP Grada Opatije intervencija nije moguća u roku od 15 minuta (Lipa, Rupa, Šapjane, Pasjak, Zvoneće, Žejane, Mune), dobrovoljna postrojba društva dužna je, po nalogu dežurne službe iz vatrogasnog operativnog centra u Opatiji, intervenirati samostalno, do dolaska profesionalne postrojbe.

c) Dobrovoljno vatrogasno društvo Škalnica.

Zadaci i područje djelovanja regulirani su posebnim Ugovorom kojeg Općina Matulji godišnje sklapa sa društvom.

3.3 Veličina profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi (prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske - NN br. 61.94)

a) Javna vatrogasna postrojba Grada Opatije - spada u VRSTU 3 sa minimalnim brojem od 33 profesionalna vatrogasca,

b) Dobrovoljno vatrogasno društvo Kras - broji 20 dobrovoljnih vatrogasaca od kojih jedno odjeljenje djeluje u naselju Mune.

3.4 Smještaj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi:

a) Javna vatrogasna postrojba Grada Opatije smještena je u Opatiji, na adresi Sv. Florijana 6,

b) Dobrovoljna vatrogasna postrojba Kras smještena je u Šapjanama, na adresi Šapjane 42.

3.5 Ustroj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi:

a) JVP Grada Opatije:

- broj profesionalnih vatrogasaca, uključujući zapovjednika i njegovog zamjenika je 34 (VRSTA 3).

- vatrogasna vozila treba sačinjavati vozni park od ukupno 14 vozila kojeg čine slijedeća vozila: 2 navalna vozila za gašenje požara, 1 veliko navalno vozilo za tehničke intervencije, 1 malo navalno vozilo za tehničke intervencije, 2 autocisterne, 2 terenska vozila, 1 šumsko vozilo veliko, 1 šumsko vozilo-malo, 1 kemijsko vozilo, 1 teretno vozilo, 1 autoljestva, 1 vozilo za prijevoz ljudstva i opreme.

- vatrogasna oprema usklađena je sa Pravilnikom o minimumu opreme kojom mora biti opremljena vatrogasna postrojba ovog ranga.

b) Dobrovoljno vatrogasno društvo Kras:

- broj osposobljenih dobrovoljnih vatrogasaca, uključujući zapovjednika i njegovog zamjenika je 10. Postrojba ima 3 vozača s potrebnom vozačkom kategorijom.

- vozni park trebaju sačinjavati 2 šumska vozila opremljena visokotlačnom pumpom.

- vatrogasna oprema treba se uskladiti sa pravilnikom o minimumu opreme

kojom mora biti opremljena dobrovoljna vatrogasna postrojba ovog ranga.

4. ZAKLJUČAK

1. Ovaj Aneks predstavlja cjelinu s Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Planom zaštite od požara kao temeljnim normativnim aktima Općine iz te domene.

2. Stručna služba Općine je dužna izvršiti ažuriranje Tabelarnog dijela plana zaštite od požara.

Klasa: 214-01/04-01/6

Ur. broj: 2156-04-04-01

Matulji, 29. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Klaudio Jelenić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=86&mjesto=51211&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr