SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
KOMUNALNO DRUŠTVO GKTD MURVICA D.O.O.
7

4.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03 (Pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 11. Izjave osnivača od 21. studenoga 1994.godine, 29. siječnja 1998.godine, 04. travnja 2003.godine, 29. svibnja 2007. godine, 20. ožujka 2008. godine i 17. lipnja 2009 godine, Skupština Društva, na sjednici održanoj dana 10. svibnja 2010. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja
komunalnih usluga

Članak 1.

Članak 9. stavak 2. Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj15/99, 17/00, 3/01, 29/03, 12/05, 7/07, 14/07, 06/08, 26/08, 56/09 i 10/10) mijenja se i glasi: »Jednadžba za izračun veličine zadužene posude za otpad - privreda: 0,5 [litara ] x m2 poslovnog prostora x koeficijent opterećenja = litara [posude]. Koeficijent opterećenja zavisi o djelatnosti privrednog subjekta i određuje se prema sljedećoj tabeli:

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 3.

Ovlašćuje se Skupština Društva za izradu pročišćenog teksta Odluke.

Klasa: 363-01/10-01/137

Ur. broj: 2107/01-10-10-2

Crikvenica, 10. svibnja 2010.

SKUPŠTINA GKTD
»MURVICA d.o.o. CRIKVENICA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

GKTD »MURVICA« d.o.o.

Gradonačelnik Grada Crikvenice

Damir Rukavina, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr