SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
7

13.

Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 69. stavak 4. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 12. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
Kupjak, Stara Sušica i Stari Laz

I.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnog odbora Kupjak, Vijeća Mjesnog odbora Stara Sušica i Vijeća Mjesnog odbora Stari Laz.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 20. lipnja 2010. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/10-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-10-1

Ravna Gora, 12. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr