SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
OPĆINA MATULJI
13

9.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), i članka 28. Statuta Općine Matulji, (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 29.travnja 2004. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2003.

Članak 1.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

 

Članak 2.

Prihodi i izdaci Poračuna za 2003.g. iskazani su u Općem dijelu Proračuna po podskupinama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 119/01 i 74/02), a u glavnoj knjizi se isti vode i po odjeljcima i osnovnim računima računskog plana proračuna.

U Posebnom dijelu Proračuna izdaci su raspoređeni po odjeljcima, glavama i pozicijama korisnika Proračuna, a u posebnom prilogu po funkcionalnoj klasifikaciji.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

II. POSEBNI DIO

Izdaci Proračuna u iznosu od 39.118.205,00 kuna i izdaci financiranja raspoređuju se po potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Matulji za 2003. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/04-01/1

Ur. broj: 2156-04/04-01

Matulji, 29. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Klaudio Jelenić, v. r.

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Matulj  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=86&mjesto=51211&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr