SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
OPĆINA KOSTRENA
7

20.

Općinsko vijeće Općine Kostrena, u pravnoj stvari promjene statusa javnog dobra u k.o. Kostrena - Sveta Barbara, temeljem članka 35. stavka 4. i 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09) na sjednici održanoj 29. travnja 2010. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da je stara nekretnina k.č. broj 3813/2 z.k.ul. 7547 k.o. Kostrena - Sveta Barbara, izgubila značaj dobra u općoj uporabi, te sada predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište, a prema novoj izmjeri čini novoformiranu k.č.br. 709/12 od 208 m2 k.o. Kostrena-Sveta Barbara.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno - knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci, provest će u zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će se na nekretnini iz točke 1. ove Odluke brisati javno dobro i kao vlasnika iste upisati Općinu Kostrena.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-22

Kostrena, 29. travnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=671&mjesto=51221&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr