SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
OPĆINA DOBRINJ
6

6.

Na temelju članka 31. stavak 5. Zakona o komunalnom doprinosu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Dobrinj je na sjednici održanoj dana 28. travnja 2004. donijelo

IZMJENU ODLUKE
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U članku 3. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« broj 1a/02) u 2. stavku: - obvezu jedinice lokalne samouprave glede uređenja pristupa od javne površine do građevinske čestice na način... umjesto »iz članka 19. stavak. 3. Zakona ...« treba stajati »iz članka 22. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst)«.

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi 189,50 kn/m3, a bazirana je na podatku o etalonskoj cijeni građenja u RH koja iznosi 5.307,83 kn/m2, što po m3 iznosi 1.895,00 kn/m3

Članak 3.

U članku 11. stavak 4. briše se.

Članak 4.

U članku 12. mijenja se stavak 3. i glasi:

»Iznimno za sve ostale slučajeve koji mogu u potpunosti ili djelomično biti oslobođeni od plaćanja komunalnog doprinosa, Općinsko vijeće donosi posebnu odluku a temeljem sljedećih kriterija:

1. Za objekat obujma od 600 m3 odobrava se popust od 70% za:

a) stanovnike Općine Dobrinj koji su svojim radom i drugim doprinosima bitno pridonijeli izgradnji infrastrukture putem samodoprinosa u bivšim mjesnim zajednicama, a imaju preko 20 godina stalni boravak na području Općine Dobrinj,

b) stanovnike koji su rođeni na području otoka Krka ili u rodilištu u Rijeci, kojima su u trenutku rođenja roditelji živjeli na području Općine Dobrinj,

c) ostale slučajeve sukladno socijalnom i razvojnom programu,

Stavak 4.

Ovo pravo se može koristiti samo jednom , mogu ga koristiti i djeca čiji roditelji zadovoljavaju spomenute kriterije, a sami imaju prijavljen boravak na području Općine Dobrinj najmanje pet godina.

Stavak 5.

Ukoliko korisnik olakšice proda objekat ili građevinsko zemljište u roku od 10 godina dužan je platiti razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-03/04-153/02

Ur. broj: 2142-04-04-01-1

Dobrinj, 28. travnja 2004.

Predsjednik Vijeća

Neven Komadina, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr