SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
7

32.

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst do 72/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2010. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) donijet je na sjednici Gradskog vijeća 8. prosinca 2008. godine, te I. Izmjene i dopune Programa na sjednici 4. kolovoza 2009. godine i II. Izmjene i dopune Programa na sjednici 16. prosinca 2009. godine.

Programom je definirana izgradnja na javnim površinama, nerazvrstane ceste,javna rasvjeta, opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, građenje i uređenje groblja.

Članak 2.

Izradnja objekata komunalne infrastrukture s komunalnim društvom Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

Plan - realizirano (%)

1. Kapitalni projekt sanacije odlagališta Kalvarija

1.424.000,00 - 607.945,00 (42,70%)

iz vlastitih sredstava prihodi od prodaje nefinancijske imovine

2. Proširenje groblja Mali Lošinj I. faza

670.000,00 kn - 647.269,21 kn (96,6%)

komunalni doprinos

3. Projekt proširenja kanalizacije Veli Lošinj

200.000,00 kn - 00,00

4. Vodoopsrba visoka zona II. faza

980.000,00 kn - 976.569,39 kn (99,6%)

komunalni doprinos 376.569,39 kn

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 600.000,00 kn

5. Izgradnja komunalne infrastrukture - projekt Jadran

4.935.000,00 kn - 00,00 kn

(sredstava nisu utrošena)

6. Premještanje fekalne stanice na Čikatu 0,00 kn

00,00 - 00,00

Članak 3.

Građenje nerazvrstane ceste u skladišno-servisnoj zoni Kalvarija III. faza sa izgradnjom infrastrukture, planirana vrijednost radova 1.553.316,00 kn realizirana je u iznosu od 127.654,51 kn (8,20%), višak prihoda iz prethodnih godina.

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja javne rasvjete planirana u ukupnom iznosu od 590.000,00 kn, realizirana u iznosu 472.896,90 kn (80,2%); izvor komunalni doprinos.

- šetnica lungo mare Valdarke - Veli Lošinj (nije realizirano)

- šetnica lungo mare iza crkve u Velom Lošinju (realizirano)

- proširenje javne rasvjete malih mjesta (realizirano)

Članak 5.

Sufinanciranje dogradnje nove operativne obale u Škveriću u Malom Lošinju planirano u iznosu 750.000,00 kn, realizirano u iznosu 749.960,12 kn (100,00%) iz vlastitih prihoda Grada.

Članak 6.

Uređenje parkirališta Budovina, planirana vrijednost radova 2.006.000,00 kn, realizirano u iznosu 2.004.129,40 (99,9%); izvor sredstva komunalnog doprinosa 1.004.129,40 kn i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 1.000.000,00 kn.

Članak 7.

Projekt uređenja parkirališta Sunčana uvala planiran u iznosu 200.000,00 kn, realiziran u iznosu 0,00 kn.

Članak 8.

Projekt popločenja pristupne ceste na Susku I. faza planiran u iznosu 200.000,00 kn, realiziran u iznosu 65.880,00 kn (32,9%), izvor komunalni doprinos.

Članak 9.

Projekt poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja »Nebo je zajedničko«, 1.500.000,00 kn, realizirana sredstva u iznosu 272.875,74 kn(18,2%); izvor Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

Članak 10.

Nabavka urbane opreme za sva naselja Grada Malog Lošinja ukupno planirana u iznosu 120.000,00 kn, realizirana u iznosu 76.461,27 kn; (63,70%) vlastiti prihod Grada.

Članak 11.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa realizirana su u iznosu 6.001.641,53 kn (39,67%) od čega 2.566.744,90 kn odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, Ministarstva mora prometa i infrastrukture u iznosu 1.600.000,00 kn, Fond zaštite okoliša i energetske učinkovitosti sufinancira projekt u iznosu 272.875,74 kn, (sredstva projekta Jadran u iznosu 4.935.000,00 kn prenose se u 2010. godinu) i 1.562.020,90 kn iz sredstva Proračuna Grada Malog Lošinja.

Članak 12.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-02/10-01/07

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 12. svibnja 2010.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr