SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
7

31.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst do 72/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2010. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu donijet je na sjednici Gradskog vijeća 8. prosinca 2008. godine, te I. Izmjene i dopune programa 4. kolovoza 2009. godine i II. Izmjene i dopune programa 16. prosinca 2009. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Malog Lošinja u 2009. godini ostvaren je kako slijedi:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- parkovno uređenje javnih površina

- odvodnja oborinskih voda

- održavanje groblja

- prijevoz vode i javni izljevi

- javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2009. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Izvješća obuhvaća:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Prikaz realizacije Održavanja javnih površina po komunalnim prioritetima u naseljima:

Mali Lošinj - sanacija potpornog zida ljetne pozornice, sanacija pijacala ispred Župne crkve, izrada podesta za kontejnere na Zagazinjinama, izrada ograde igrališta na Zagazinjinama, zamjena kamene ploče na Trgu RH, čišćenje kamena kod spomenika na Čikatu, zbrinjavanje otpadnog ulja, uređenje šetnice prema Bojčiću, sanacija fasada od grafita, (uređenje šetnice i luke na sv. Martinu, popravak betona na šetnici kod Želj. odmarališta, popravak betona kod Ville Favorita do raskrižja Dražice, popravak betona Čikat od Haračića do raskrižja za Vresikovo - sve realizirano u intervencijama na javnim površinama)

realizirana sredstva u iznosu 422.000,00 kn

Veli Lošinj - izmještanje kanalizacije na dječjem igralištu, uređenje dječjeg igrališta (uključeno u stavci dj. igrališta razdjeljak 001), betoniranje nekoliko kalica, (uključeno u intervencije na javnim površinama) uklanjanje tri bora (uključeno u održavanje šuma), uređenje zelene površine - trokuta kod Mignjona, nova rasvjetna tijela na Feralu (uključeno u proširenje javne rasvjete)

realizirana sredstva u iznosu 10.000,00 kn

Nerezine - uređenje vanjskog igrališta OŠ (realizirano u stavci dj. igrališta u razdjelu 001), saniranje ulica (uključeno u održavanju nerazvrstanih cesta i puteva), uređenje sanitarnog čvora u prostoru za mlade (u uređenju poslovnih prostora)

realizirana sredstva u ovoj stavci 0,00 kn

Sv. Jakov - popravak zida put groblja,

Realizirana sredstva 13.800,00 kn

Artatore - postavljanje 3 nova rasvjetna tijela (realizirano u proširenju javne rasvjete, proširenje prilazne ceste od ulaza do zavoja (realizirano u održavanju nerazvrstanih cesta) postavljanje sprava na dj. igralište (realizirano u stavci dj. igrališta u razdjelu 001), postavljanje dva ležeća policajca (realizirano u signalizaciji)

realizirana sredstva iz ove stavke 0,00

Kandija - čišćenje i proširenje donjeg puta do mola - nije realizirano, postavljanje 1 rasvjetnog tijela uz novu klupicu (realizirano u projektu proširenja javne rasvjete)

Osor - postavljanje nove autobusne čekaonice (nije realizirano) uređenje šetnice od groblja do Bijara, (nije realizirano) uređenje zelene površine pored autobusne čekaonice - u okviru hortikulturnog uređenja, podest na javnoj površini

realizirana sredstva 51.000,00

Ćunski - postavljanje 1 koša na dj. igrališe (nije realizirano u stavci dj. igrališta u razdjelu 001), popravak puta uz Betaniju-50m, (nije realizirano) betoniranje puta od Župnog dvora do crkve (nije realizirano), saniranje potpornog zida na ulazu u parkiralište (nije realizirano), postavljanje dva rasvjetna tijela (realizirano u proširenju javne rasvjete), uređenje dijela MO za potrebe druženja djece (uključeno u poslovnim prostorima)

realizirana sredstva iz ove stavke 00,00

Belej - rekonstrukcija Društvenog doma (nije realizirano), radovi u uvali Koromačno (preseljenje stupova rasvjete - realizirano u proširenju javne rasvjete)

realizirana sredstva u iznosu 68.000,00

Punta Križa - sanacija kolnika, ravnanje deponija i odvoz materijala, zamjena drvenih stupova za struju (realizirano na stavci proširenja javne rasvjete)

realizirana sredstva u iznosu 144.100,00 kn

Susak - dobava cementa, uređenje igrališta, sanacija deponija, izrada projekta za popločenje (u stavci popločenje Suska)

realizirana sredstva u iznosu 85.500,00 kn

Ilovik - uređenje javnih površina, postavljanje nekoliko klupa (realizirano u projektu opremanju urbanom opremom) postavljanje golova za nogomet na igralištu (pozicija dj. igrališta u razdjelu 001)

realizirana sredstva u iznosu 144.300,00 kn

Unije - Izrada projekta Eko sela i luke Maračuol - nije realizirano

Za ostvarenje Programa utrošeno je ukupno 8.014.950,26 kn (90,60%); namjenski je utrošen prihod od komunalne naknade u iznosu od 5.546.967,66 kn, tekuće pomoći PGŽ iznose 104.878,20 (održavanje obale), sredstva Proračuna RH 200.000,00 (održavanje nerazvrstanih cesta), sredstva Proračuna Grada Malog Lošinja u iznosu od 2.163.104,40 kn.

Članak 3.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-01/10-01/23

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 12. svibnja 2010.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr