SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
7

29.

Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. i 96. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2010. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda za 2009. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim obračunom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2009. godinu u iznosu od 6.438.696,36 kn i utvrđuju se namjene za koje će se višak prihoda koristiti u 2010. godini.

Članak 2.

Višak prihoda iz članka 1. ove Odluke sastoji se od:

1. sredstava od 4.785.679,17 kn iz poreza na dohodak koja se izdvajaju na računu HBOR-a

2. neutrošenih sredstava od pomoći iz Proračuna i ostalih subjekata iz tekuće godine te namjenskih sredstava tekuće godine u iznosu od 1.480.661,49 kn.

U navedenom iznosu nisu sadržana sredstva u iznosu od 6.430.550,22 kn prikupljena namjenskim povećanjem cijene vode na žiro-računu za posebne namjene za proširenje kanalizacije - Projekt Jadran.

Članak 3.

Višak prihoda raspoređuje se za sljedeće namjene:

- kreditiranje poduzetnika iz programa

»Poduzetnik 2« 45.000,00 kn

- idejno rješenje luke Maračuol 100.000,00 kn

- izgradnju azila za domaće životinje 120.000,00 kn

- sanaciju odlagališta Kalvarija 275.661,49 kn

- pristupnu cestu infrastr. skladišna zona 900.000,00 kn

- Osorske glazbene večeri 25.000,00 kn

- Obnova Križnog puta u Velom Lošinju 15.000,00 kn

Sredstva u iznosu od 4.785.679,17 kn iz poreza na dohodak koja se izdvajaju na računu HBOR-a. raspoređuju se na:

- projekt - Palača Kvarner 2.600.000,00 kn

- izrada prostorno-planske dokumentacije 750.000,00 kn

- projekt proširenja kanalizacije u

V. Lošinju 400.000,00 kn

- ostali projekti po sporazumu o

zajedničkom financiranju kapitalnih

projekata iz HBOR-a 1.035.679,17 kn

Prikupljena sredstva namjenskim povećanjem cijene vode na žiro-računu za posebne namjene u iznosu od 6.430.550,22 kn raspoređuje se za:

- dogradnju kanalizacijskog sustava GML iz naknade

od 2,33 kn/m2 utrošene vode 6.430.550,22 kn

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/08

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 12. svibnja 2010.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr