SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KRK
7

22.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), a u svezi sa Proračunom Grada Krka za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 58/09), gradonačelnik Grada Krka, dana 26. travnja 2010. godine, donio je

PLAN
prijma u službu u Grad Krk za 2010. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Grad Krk utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka i potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2010. godinu.

II.

Pravilnikom o Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka predviđeno je ukupno 21 radno mjesto i to 20 službenika i 1 namještenik, a popunjeno je 15 radnih mjesta (14 službenika i 1 namještenik).

III.

Sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Krka za 2010. godinu, u Jedinstvenom upravnom odjelu predviđa se prijam službenika u službu na neodređeno i određeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

a) U Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove:

- stručni suradnik za protokol i informiranje - 1 izvršitelj

b) U Odsjeku za proračun i financije:

- viši stručni referent za financijsko i materijalno knjigovodstvo - 1 izvršitelj

- viši računovodstveni referent- likvidator-blagajnik - 1 izvršitelj;

c) U Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

- stručni suradnik za investicije i razvoj - 1 izvršitelj (ili vježbenik)

d) U Odsjeku za komunalno gospodarstvo:

- prometni redar - 1 izvršitelj

- pomoćni komunalni redar - 1 izvršitelj na određeno vrijeme.

IV.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, rasporedom i premještajem.

Popunjavanje radnih mjesta provodit će se postupno tijekom godine, prilagođavajući dinamiku zapošljavanja osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Krka za 2010. godinu.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Krka.

Klasa: 112-01/10-01/1

Ur. broj: 2142/01-02/1-10-3

Krk, 26. travnja 2010.

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr