SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KRK
7

21.

Na temelju članka 2. , 3., 4., 5., 8. i 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 20/10), i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o plaćama gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika Grada Krka

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se plaća gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Članak 2.

Plaća gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše 20%.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika iz prednjeg stavka iznosi 4.630,14 kn.

Koeficijent za obračun plaće gradonačelnika iznosi 4,50.

Koeficijent za obračun plaće zamjenika gradonačelnika iznosi 3,80.

Za ostala materijalna prava (dnevnice, naknade, nagrade, regresi i dr.) dužnosnika iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe pozitivnih propisa kao i za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Članak 3.

Plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše 20%.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iznose, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 4.

Osnovicu za za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela utvrdit će gradonačelnik posebnom Odlukom.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o vrednovanju radnih mjesta dužnosnika i djelatnika u Upravnim odjelima i Uredu Grada Krka od 28. siječnja 1994., 23. siječnja 1996. godine i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o vrednovanju radnih mjesta dužnosnika i djelatnika u Upravnim odjelima i Uredu Grada Krka, Klasa: 120-02/02-02/2, Ur. broj: 2142/01-02-02-1 od 3. travnja 2002. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-02/10-01/1

Urbroj:2142/01-01-10-3

Krk, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Staničić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr