SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
OPĆINA DOBRINJ
6

5.

Na temelju članka 123. stavak 5. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 175/03), te članka 15. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj 28. travnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o razdobljima kalendarske godine u kojima
se ne mogu graditi građevine ni izvoditi građevinski
radovi na području Općine Dobrinj

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se razdoblja kalendarske godine u kojima se ne mogu graditi građevine, niti izvoditi nikakvi građevinski radovi, područja Općine Dobrinj na koja se zabrana odnosi, te iznimke na koje se spomenuta zabrana ne primjenjuje.

Članak 2.

Građevine se ne mogu graditi, niti se mogu izvoditi bilo kakvi građevinski radovi, te odlagati građevinski materijal na privatnim i javnim površinama u vremenskom razdoblju od 15. lipnja do 1. rujna u naseljima: Šilo, Polje, Klimno, Soline, Dobrinj i Čižići te od 10. srpnja do 20. kolovoza za ostala naselja u Općini Dobrinj.

Članak 3.

U razdoblju i na područjima utvrđenim u članku 2. ove Odluke iznimno se mogu izvoditi građevni radovi kako slijedi:

- interventni radovi na sanaciji objekata i uređaja komunalne infrastrukture radi otklanjanja kvarova i slično,

- žurna sanacija iznenandno nastalih oštećenja na građevinama, objektima ili uređajima u svrhu spriječavanja daljnje štete i otklanjanja opasnosti po ljude i okoliš,

- završni obrtnički radovi unutar postorija, kojima se ne stvara buka, niti nastaju onečišćenja izvan građevine odlaganjem građevinskog materijala ili otpada,

- završni radovi na građevinama, objektima i uređajima, čije trajanje se procjeni na najviše 5 dana a neizvođenje kojih bi se negativno odrazilo na estetski izgled naselja ili dijela naselja, ili bi za posljedicu imalo otežano ili onemogućeno korištenje javnih i zelenih površina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- gradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata društvene namjene.

Potrebu izvođenja radova iz prethodnog stavka utvrđuje, te dozvolu za izvođenje istih daje Općinsko vijeće.

Članak 4.

Poslove inspekcijskog nadzora primjene, odnosno pridržavanje odredbi ove Odluke obavlja građevinska inspekcija samostalno, ili po prijavama zaprimljenim od komunalnog redara, te drugih fizičkih ili pravnih osoba.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-29/23

Ur. broj: 2142-04-04-01-2

Dobrinj, 28. travnja 2004.

Predsjednik Vijeća

Neven Komadina, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr