SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KRK
7

17.

Na temelju članka 52. stavak 1. i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/ 09), i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadi za razvoj (za sufinanciranje izgradnje mjesnih mreža i drugih vodnih građevina)

I.

Ovom se Odlukom, na području Grada Krka uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj radi sufinanciranja izgradnje mjesnih mreža i drugih vodnih građevina za sva naselja koja imaju sustav javne vodoopskrbe osim naselja Krk i Kornić (koji plaćaju naknadu za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda - Projekt Jadran - Podsustav Krk i otplatu anuiteta Podzajma korištenog u sufinanciranju investicije).

Naknada za razvoj koristit će se:

- za sufinanciranje izgradnje mjesnih mreža;

- za dovršetak izgradnje magistralnih (glavnih) cjevovoda i drugih vodnih građevina;

- za plaćanje izrade projekata i stručnog nadzora.

II.

Naknada za razvoj iznosi 1,50 kn/m3.

Obveznici naknade za razvoj su svi korisnici usluga javne vodoopskrbe na području Grada Krka, osim naselja Krk i Kornić.

III.

Naknada za razvoj naplaćivat će se putem računa koje obveznicima ispostavlja komunalno društvo Ponikve d.o.o. uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe, na kojima se ista zasebno iskazuje.

IV.

Naknada za razvoj je prihod komunalnog društva Ponikve d.o.o.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja nadležno tijelo Grada Krka.

Komunalno društvo je u obvezi da prikupljenu naknadu za razvoj evidentira u svojim poslovnom knjigama na posebnom kontu (poziciji), a način utroška prikupljenih sredstava za financiranje izgradnje objekata iz točke I. ove Odluke bit će uređeno posebnim Ugovorom koji će se sklopiti između Grada Krka i TD Ponikve d.o.o. Krk.

Komunalnom društvu je zabranjeno raspolagati na bilo koji način naknadom za razvoj, osim na način određen ovom Odlukom i Ugovora o prikupljanju naknade za razvoj iz prednjeg stavka ove točke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Naknada za razvoj počet će se naplaćivati od 1. lipnja 2010. godine te se primjenjuje do 31. prosinca 2023. godine.

Klasa: 307-02/10-01/4

Ur. broj: 2142/01-01-10-3

Krk, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Staničić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr