SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KRK
7

15.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju namjenskog (razvojnog) dijela cijene
vode od 1,50 kn/m
3

UVOD

Program »Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku« započeo je na otoku Krku kao zajednički program 2000. godine sa izmjenama 2003., 2005., 2008. i 2009. godine.

Tokom važenja programa mijenjalo se vrijeme trajanja i vrijednost programa.

U listopadu 2009. godine sklopljen je novi Sporazum o financiranju programa u razdoblju od 2009.-2012. godine. U novom razdoblju odnosno produženju trajanja programa odobrena su nova veća sredstva u iznosu od 76 milijuna kuna, a također su uz postojeće, utvrđeni i novi izvori financiranja.

Namjenska cijena vode koja se naplaćivala do 31.12.2009. godine na svaki m3 vode za piće (od 01.06. do 30.09.) prestaje se naplaćivati.

Članak 1.

Ukida se namjenski (razvojni) dio cijene komunalne usluge opskrbe vodom u iznosu od 1,50 kn/m3 koji se naplaćivao tijekom godine u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna za financiranje Programa »Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001. - 2009.« do 31. prosinca 2012. godine.

Članak 2.

Namjenski (razvojni) dio cijene vode ukida se i prestao se obračunavati s danom 31. prosinca 2009. godine.

Članak 3.

Namjenska sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kn naplaćena do 31. prosinca 2008. godine koriste se u 2009. godini, a sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kn naplaćena do 31. prosinca 2009. godine koriste se u 2010. godini.

Naplaćena namjenska sredstva ostaju na žiro-računu Ponikve najkasnije do 31.12.2010. godine odnosno do završetka programa.

O utrošku namjenskih sredstava naplaćenih u iznosu većem od 2.000.000,00 kn odlučit će Skupština društva posebnom odlukom. Sredstva se smiju utrošiti isključivo za potrebe investicija programa.

Članak 4.

Sukladno odredbama ove Odluke, Skupština TD Ponikve d.o.o. uskladit će sve odredbe Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga, »Službene novine PGŽ«, broj 53/09) u dijelu u kojem se uređuje naplaćivanje namjenske (razvojne) cijene vode za realizaciju Programa »Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001.-2009.«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Sastavni dio ove Odluke je i Odluka o ukidanju namjenskog (razvojnog) dijela cijene vode od 1,50 kn/m3, donesena na Skupštini TD Ponikve d.o.o., Broj 10-s/6-10 od 23. travnja 2010. godine, ali nije predmet objave.

Klasa: 307-02/10-01/1

Ur. broj:2142/01-01-10-3

Krk, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Staničić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr