SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KRK
7

14.

Na temelju članka 52. stavak 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09), i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 6. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadi za razvoj

I.

Ovom se Odlukom, na području Grada Krka uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj radi sufinanciranja Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 i to za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda - Projekt Jadran - Podsustav Krk i otplatu anuiteta Podzajma korištenog u sufinanciranju investicije.

Sustav odvodnje otpadnih voda - Podsustav Krk iz prednje podtočke sadrži:

1. glavni kolektor »Ježevca« do uređaja za pročišćavanje Krk koji obuhvaća:

- gravitacijski kolektor 795 m

- tlačni kolektor 515 m

- pristupnu cestu- građevinske radove

2. uređaj za pročišćavanje Krk s podmorskim ispustom

3. izgradnju kanalizacijske mreže naselja Kornić i

4. Projekt i stručni nadzor.

Naknada za razvoj koristit će se:

- za sufinanciranje gradnje

- za povrat podzajma

- za plaćanje carine i/ili trošarine na ev. uvezenu robu.

II.

Naknada za razvoj iznosi 3 kn/m3.

Obveznici naknade za razvoj su korisnici usluga javne vodoopskrbe na području Grada Krka i to u naseljima Krk i Kornić, u kojima će se naknada obračunavati i naplaćivati.

III.

Naknada za razvoj naplaćivat će se putem računa koje obveznicima ispostavlja komunalno društvo Ponikve d.o.o. uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe.

IV.

Naknada za razvoj je prihod komunalnog društva Ponikve d.o.o.

Komunalno društvo je u obvezi da prikupljenu naknadu za razvoj, jednom tjedno uplaćuje na Namjenski kunski račun otvoren kod Banke agenta koji služi financiranju gradnje i povratu Podzajma bez prava na prijeboj ili cesiju s osnova bilo kojih tražbina Komunalnoga društva prema Hrvatskim vodama ili Banci agentu sukladno Ugovoru o podzajmu koji će se sklopiti između Hrvatskih voda, Grada/općine i komunalnoga društva.

Komunalnom društvu je zabranjeno raspolagati na bilo koji način naknadom za razvoj, osim na način određen ovom Odlukom sukladno obvezama iz Ugovoru o podzajmu koji će se sklopiti između Hrvatskih voda, Grada/ općine i komunalnoga društva i Ugovora o prikupljanju naknade za razvoj te otplati Podzajma koji će se sklopiti

između Grada/općine, komunalnoga duštva i Banke- agenta.

Podzajam iz podtočaka 2. i 3. ove točke dio je ugovornog aranžmana koji se odnosi na Zajam br. 7640/HR Međunarodne banke za obnovu i razvitak.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Naknada za razvoj počet će se naplaćivati od 1. lipnja 2010. godine te se primjenjuje do potpune otplate Podzajma (do 31. prosinca 2023.).

Klasa: 307-02/10-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-10-3

Krk, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Staničić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr