SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KRALJEVICA
7

31.

Temeljem članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 9. sjednici, održanoj dana 6. svibnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Tabelarnog dijela Plana zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija Grada Kraljevice

Članak 1.

Prihvaća se ažurirani Tabelarni dio Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kraljevice, koji je sastavni dio Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kraljevice (pročišćeni tekst prihvaćen na sjednici Gradskog vijeća dana 13. listopada 2004. godine, KLASA: 810-01/04-01/8, UR. BROJ: 2170/08-08-04-04).

Članak 2.

Zadužuje se DVD Kraljevica za kontinuirano praćenje stanja zaštite od požara na području Grada Kraljevice, ažuriranje podataka iz Plana te predlaganje mjera zaštite od požara za područje Grada Kraljevice.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-03/10-01/2

Ur. broj: 2170/08-08-10-03

Kraljevica, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr