SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KRALJEVICA
7

26.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) te članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima naplate usluga Dječjeg vrtića »Orepčići«

Članak 1.

U Odluci o mjerilima naplate usluga Dječjeg vrtića »Orepčići« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/09) u članku 7. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U slučaju privremenog ispisa djeteta roditelj plaća iznos iz članka 6., umanjen za 70%.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-02/09-01/9

Ur. broj: 2170/08-08-10-02

Kraljevica, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr