SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KRALJEVICA
7

24.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09) i članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. donosi

ODLUKU
o plaći gradonačelnika i drugim pravima iz radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se plaća gradonačelnika Grada Kraljevice i druga prava iz radnog odnosa.

Članak 2.

Plaću gradonačelnika Grada Kraljevice (dalje: Gradonačelnik) čini umnožak koeficijenta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu staža, a ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Koeficijent iz članka 2. ove Odluke iznosi 4,30.

Članak 4.

Osnovica za izračun plaće iz članka 2. ove Odluke jednaka je osnovici za izračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 5.

Druga prava iz radnog odnosa Gradonačelnika regulirana su općim propisima o radu.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini plaće gradonačelnika Klasa: 023-05/04-01/ 2 Ur. broj: 2170/08-02-04-5 od 29. 7. 2004. g.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. lipnja 2010. godine.

Klasa: 120-01/10-01/1

Ur. broj: 2170/08-08-10-02

Kraljevica, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr