SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KRALJEVICA
7

22.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09) i odredbi Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/08), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 6. svibnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća za 2009. godinu Narodne knjižnice
i čitaonice Kraljevica

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2009. godinu proračunskog korisnika Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica.

Članak 2.

Višak prihoda nad izdacima po godišnjem obračunu za 2009. godinu u visini 644,13 kn korisnik iz članka 1. će uključiti u svoj proračun za 2010. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osam dana od objave.

Klasa: 400-09/10-01/3

Ur. broj: 2170/08-08-10-06

Kraljevica, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr