SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KRALJEVICA
7

21.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/ 04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 6. svibnja 2010. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2010. GODINU

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/09) - u daljnjem tekstu Program) mijenja se i glasi:

Raspored sredstva za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice mijenja se kako slijedi:

Članak 2.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

Sredstva za izvršenje programa osiguravaju se:

iz komunalne naknade u iznosu od 2.700.000

iz sredstava naknade za održavanje groblja 160.000

iz boravišne pristojbe 120.000

iz drugih izvora prihoda 2.000


IZVORI SREDSTAVA SVEUKUPNO 2.982.000

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. g. stupaju na snagu osam dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/7

Ur. broj: 2170/08-08-10-07

Kraljevica, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr