SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KRALJEVICA
7

20.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba, 178/ 04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 6. svibnja 2010. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Kraljevice za 2010. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 50/09) - u daljnjem tekstu Program) mijenja se i glasi:

Popis planiranih objekata i procjena troškova gradnje s naznakom izvora financiranja po djelatnostima mijenja se kako slijedi:

Članak 2.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 3.053.000 kuna, od toga iz sredstava komunalnog doprinosa 800.000 kuna, iz sredstava vodnog doprinosa 40.000, a iz ostalih sredstava Proračuna 33.000 kuna te iz namjenskih sredstava za razvoj komunalne infrastrukture u iznosu od 2.180.000 kn.

Članak 4.

Ove I. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/7

Ur. broj: 2170/08-08-10-06

Kraljevica, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr