SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KRALJEVICA
7

17.

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KRALJEVICE ZA 2010.
GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2011.
I 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kraljevicu za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/09; dalje: Proračun) se mijenja i glasi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/7

Ur. broj: 2170/08-08-10-05

Kraljevica, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 

I. izmjene i dopune Proračuna Grada   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr