SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KRALJEVICA
7

16.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine donosi

GODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA GRADA KRALJEVICE
ZA 2009. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Kraljevice za 2009. godinu sadrži:

- ostvarene prihode/primitke 16.679.554 kn

- ostvarene rashode/izdatke -18.818.775 kn

- manjak prihoda nad rashodima

2009. godine -2.139.221 kn

- višak prihoda nad rashodima

ranijih godina 1.976.138 kn

- manjak -163.083 kn

Članak 2.

Manjak prihoda nad izdacima u visini 163.083 kn pokrit će se u Proračunu za 2010. godinu.

Članak 3.

Plan i izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Kraljevice za 2009. godinu sastavni su dio ovog Godišnjeg obračuna.

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/08-01/5

Ur. broj: 2170/08-08-10-10

Kraljevica, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Godišnji obračun Proračuna Grada   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr