SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
OPĆINA BROD MORAVICE
9

7.

Na temelju članka 2. stavka 2. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju Ugovora o koncesiji, te o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije (»Službene novine« broj 08/04) i članka 25. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 28/01), te Mišljenja Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine Brod Moravice od 26. travnja 2004. godine, Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj 29. travnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za održavanje groblja, te pogrebnih poslova preuzimanja, opremanja, prijevoza i ukopa umrle osobe na području Općine Brod Moravice

Članak 1.

Ovom Odlukom dodjeljuje se koncesija za održavanje groblja, te pogrebnih poslova preuzimanja, opremanja, prijevoza i ukopa umrle osobe na području Općine Brod Moravice poduzeću »METALIK BONSAJ« iz Brod Moravica, Ivana Gorana Kovačića 17.

Članak 2.

Koncesija se dodjeljuje na vrijeme od 4 godine, a godišnja naknada iznosi:

- za održavanje groblja 4.501,00 (četiritisućepetstojednu) kunu,

- za pogrebne poslove 5.199,00 (pettisućastodevedesetdevet) kuna.

Članak 3.

Ugovor o koncesiji zaključiti će se u roku od 15 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-0122

Ur. broj: 2112-04-04-01-02

Brod Moravice, 29. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Dragutin Crnković, dipl. ing. v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr