SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KASTAV
7

19.

Na osnovu članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 11. sjednici održanoj dana 6. svibnja 2010. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Kastva za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1.prihodi od komunalne naknade 1.800.000,00 kuna

2.dio prihoda iz ostalih sredstava
Proračuna 1.678.500,00 kuna

3.prihodi od naknada za grobna
mjesta 200.000,00 kuna


UKUPNO 3.678.500,00 kuna

Članak 2.

U članku 3. točki 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 470.000,00 kuna a financirat će se 55.500,00 iz sredstava komunalne naknade, te 414.500,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

Članak 3.

U članku 3. točki 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 980.500,00 kuna, a financirat će se 705.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 275.500,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

Članak 4.

U članku 3. točki 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA stavak 3. mijenja se i glasi:

» Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 783.000,00 kuna, a financirat će se 205.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 578.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

Članak 5.

Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-12

Kastav, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Kastva

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr