SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KASTAV
7

18.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 11. sjednici održanoj 06. svibnja 2010. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/ 10) članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2010. godine je sljedeći:

-prihod od komunalnog doprinosa 4.633.036,00 kn

-prihodi od naknade za koncesije 10.000,00 kn

-ostala sredstva Proračuna Grada
Kastva za 2010. 2.125.964,00 kn

-prihod iz cijene komunalne usluge, povrata
zajmova i kamata (komunalna društva) 2.655.200,00 kn


ukupno 9.424.200,00 kn«

Članak 2.

Članak 3. točke 1., 2. i 4. mijenjaju se tako da glase:

»Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

1. Javne površine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.664.000,00 kn

. Autobusne čekaone u iznosu od 110.000,00 kuna

Financira se iz naknade za koncesije 10.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada 100.000,00 kuna.

. Tekuće i investicijsko održavanje igrališta u iznosu 100.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Tekuće i investicijsko održavanje Lokvine u površini od 620,00 m2, I. faza u iznosu od 168.000,00 kuna.

Financira se iz komunalnog doprinosa.

. Pješačke staze, trgovi i nogostupi na raznim lokacijama u iznosu od 86.000,00 kn

Uređenje trga Belveder u Kastvu u površini 1000,00 m2

Financira se iz komunalnog doprinosa.

. Izgradnja nogostupa Spinčići - Belići u dužini od 100 m (jednostrano) u iznosu od 200.000,00 kn.

Kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste, financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Otkup zemljišta u iznosu od 1.000.000,00 kn

Financira se iz Proračuna Grada.

Javne površine financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 354.000,00 kuna, iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 1.300.000,00 kuna.

2. Nerazvrstane ceste . . . . . . . . . . . . . . . 3.495.000,00 kn

. Idejni projekti za ceste i nogostupe u iznosu od 85.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Cesta Jurjenići - Belići - ulaz u sportsku zonu u iznosu od 1.800.000,00 kuna.

Izgradnja I. faze dionice ceste Jurjenići - ulaz u sportsku zonu sa infrastrukturom.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.684.036,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 115.964,00 kuna.

. Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za cestu Jurčići - Jurjenići (cesta 233) u ukupnom iznosu od 1.210.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 400.000,00 kn

Rešetari - raskrižje ulica 111. i 128. brigade ZNG-a u površini 800,00 m2

Brnčići - od k.br. 14 do 23 u dužini 110,00 m

Rubeši - od k.br.35 do 42 u dužini 120,00 m

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Nerazvrstane ceste u iznosu od 3.495.000,00 kn financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 3.379.036,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 115.964,00 kuna.

4. Groblje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000,00 kn

. Izgradnja zapadnog dijela gradskog groblja Kastav - polje C I. faza u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Financira se iz iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 700.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 300.000,00 kuna.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-11

Kastav, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Kastva

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr