SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KASTAV
7

17.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 11. sjednici održanoj dana 6. svibnja 2010. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/04, 2/05, 26/05, 3/ 06, 2/07, 03/09, 50/09 i 02/10) članak 7. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnostima položaja na području grada i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine (kn/m3):

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 * Od 1. lipnja 2005. godine umjesto naziva ulice Kastav primjenjuju se nazivi ulica sukladno Odluci o imenovanju ulica u Kastvu (»Službene novine PGŽ« broj 26/04).

Obveznici komunalnog doprinosa, izuzev obveznika iz V. zone, koji grade, dograđuju ili nadograđuju građevine obujma manjeg od 1.400,00 m3 dužni su platiti komunalni doprinos umanjen za 20%.«

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-10

Kastav, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Kastva

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr