SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KASTAV
7

16.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 129705, 109/ 07, 125/08), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/ 07) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine, donijelo je

DOPUNU ODLUKE
o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva

Članak 1.

U članku 13. dodaje se treći stavak koji glasi:

»Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza, godišnje karte javnog prijevoza, ostvaruju osobe koje su navršile 65 godina, a koje ne ostvaruju pravo na mirovinu, odnosno čija mirovina ne prelazi 2.000,00 kuna.«

Članak 2.

Ova dopuna Odluke stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-6

Kastav, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr