SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD CRIKVENICA
7

20.

Na temelju članaka 16. i 17. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članaka 10. i 11. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 13. svibnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o utvrđivanju kriterija i načina uspostavljanja suradnje
između Grada Orlove i Grada Crikvenice

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice, radi daljnjeg razvoja prijateljskih veza češkog i hrvatskog naroda na temelju povijesne povezanosti, obostranog razumijevanja i višestrukih interesa prihvaća uspostavljanje suradnje između Grada Orlove i Grada Crikvenice.

Članak 2.

Temeljem članka 11. Statuta Grada Crikvenice, ocjenjuje se da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanjem suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje na temelju sljedećih kriterija:

1. Povijesni

. Povijesna povezanost - važan dio crikveničke povijesti čini tzv. »Češka kolonija« koju je 1910. g. osnovala Marie Steyskalová. Česi su u tom razdoblju odigrali izuzetno značajnu ulogu u gospodarskom razvoju grada, sudjelovali su u svim društvenim i kulturnim zbivanjima te sudjelovali u rješavanju socijalnih i gospodarskih problema. Ove godine slavimo 100. obljetnicu osnivanja Češke kolonije.

2. Gospodarski

. Suradnja na gospodarskom planu - promocija grada Crikvenice kao destinacije i tradicije lječilišnog turizma na češkom turističkom tržištu i dolazak čeških turista u Crikvenicu posebice i iz Grada Orlove koji je industrijski grad. Također organiziranje zimskog turizma u Češkoj koji je interesantan građanima Grada Crikvenice. Zajednička promocija na sajmovima, prezentacijama i izložbama. Suradnja gospodarskih subjekata na oba tržišta uz stvaranje zajedničkih projekata.

3. Kulturni, sportski i obrazovni

. Interes za kulturnom, sportskom i obrazovnom suradnjom i razmjenom udruga i obrazovnih ustanova kojom će se unaprijediti znanje i učvrstiti prijateljske veze te potaknuti građane oba grada na razmjenu iskustava i jačanje europskih tradicija, kvalitete i vrijednosti.

4. Ostali

. Razmjena iskustava u vođenju i strategiji upravljanja u lokalnoj samoupravi, poslovima lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potreba građana sukladno zakonima i međunarodnim ugovorima.

Članak 3.

Razrada konkretnih aktivnosti ovisno o kriterijima i područjima suradnje iz članka 2. ove Odluke, utvrdit će se sporazumno pojedinačnim Programima.

Članak 4.

Tekst Sporazuma o suradnji Grada Orlove i Grada Crikvenice na hrvatskom i češkom jeziku, kojeg je prihvatilo Gradsko vijeće, a na kojeg Ministarstvo uprave nije imalo primjedbi, je u skladu s člankom 16. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a sastavni je dio ove Odluke.

Članak 5.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Crikvenice da nakon objave ove Odluke potpiše Sporazum o suradnji Grada Orlove i Grada Crikvenice dana 22. 5. 2010. u Orlovi (Češka) za dan Grada Orlove i 14. 8. 2010. u Crikvenici za Dan Grada.

Sporazum stupa na snagu danom posljednjeg potpisivanja ovlaštenih predstavnika na oba jezika.

Tekst Sporazuma na hrvatskom i češkom jeziku bit će nakon potpisivanja na oba jezika objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internet stranici Grada Crikvenice.

Članak 6.

Sporazum o suradnji Grada Orlove i Grada Crikvenice sačinjen je u osam (8) primjeraka i to četiri (4) na hrvatskom jeziku, a četiri (4) na češkom jeziku, svi primjerci su jednakovaljani. Svaka strana dobiva po dva (2) primjerka na oba jezika za svoje potrebe.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 900-03/09-01/5

Ur. broj: 2107/01-01-10-10

Crikvenica, 13. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
dr. mr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr