SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
OPĆINA OMIŠALJ
7

19.

Na temelju članka 6. stavka 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 15. travnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području Općine Omišalj

Članak 1.

U Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na području općine Omišalj imenuju se:

1. Andrej Cetina, predstavnik Općine Omišalj

2. Marijan Lesica, predstavnik Općine Omišalj

3. Dijana Mihaljević, predstavnik Općine Omišalj

4. Zlatan Marunić, predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije

5. Dario Šokota, predstavnik Lučke kapetanije Ispostava Omišalj.

Članak 2.

Članovi Vijeća iz članka 1. ove Odluke biraju između sebe predsjednika Vijeća.

Članak 3.

Predsjednik i članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 50,00 kuna brutto po članu, po danom odobrenju, kao i naknadu troškova u vezi s vođenjem postupka.

Naknade iz stavka 1. ovog članka isplaćuju se iz proračuna Općine Omišalj.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/ 04).

Klasa: 021-05/10-01/5

Ur. broj: 2142-06-10-01-3

Omišalj, 15. travnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr