SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
GRAD VRBOVSKO
7

26.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) i članka 8. Sporazuma o osnivanju ustanove - Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 16. travnja 2010. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko- planinsku poljoprivredu

I.

Anđelka Mamula iz Gomirja, Ul. Jove Mamule 17 imenuje se za člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ« .

Klasa: 013-01/10-01-6

Ur.broj : 2193-01-01/10-1

Vrbovsko, 16. travnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr