SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
GRAD VRBOVSKO
7

22.

Na temelju članka 86. i 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja, te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj dana 16. travnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o kreditnom zaduženju Grada Vrbovskog kod Erste
&Steiermärkische bank d.d. Rijeka

Članak 1.

Radi kupnje nekretnina i to pilane trgovačkog društva DIV-a d.d. - u stečaju Grad Vrbovsko se zadužuje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka uzimanjem kredita u iznosu od 2.481.622,18 kuna.

Članak 2.

Kredit iz članka 1. ove Odluke, odobrava se uz sljedeće uvjete:

- iznos kredita: 2.481.622,18 kuna, kunski kredit

- efektivna kamatna stopa: 7,36% godišnje, odnosno u iznosu od 437.922,69 kuna

- rok otplate: 5 godina, bez počeka

- korištenje kredita: jednokratno, u jednoj tranši, prijenosom na žiro-račun Grada Vrbovskog

- sredstva osiguranja kredita: mjenice i zadužnice

- ostali troškovi kredita: jednokratna naknada u iznosu od 12.408,11 kuna

- ostali uvjeti: naknada za prijevremenu otplatu kredita neće se zaračunavati.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vrbovskog da zaključi Ugovor o kreditu sa Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, po dobivenoj suglasnosti Vlade RH o zaduženju.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 403-01/10-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/10-1

Vrbovsko, 16. travnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl..ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr