SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
GRAD VRBOVSKO
7

14.

Na temelju članka 457. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 118/03, 107/07 i 146/08), članka 14.a Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar d.o.o. Vrbovsko, članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) područnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09-ispr.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 16. travnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala Društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar d.o.o.

Članak 1.

Grad Vrbovsko, kao jedini član Društva - osnivač, ovom odlukom povećava temeljni kapital Društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar d.o.o. Goranska 1, Vrbovsko upisanog u registru Trgovačkog suda u Rijeci u reg. ulošku s matičnim brojem poslovnog subjekta 040235900, OIB 94069271090.

Članak 2.

Sukladno članku 1. ove Odluke temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar d.o.o. povećava se za iznos od 2.360.000,00 kuna (slovima: dva milijuna tristo tisuća šezdeset) kuna i to 2.358.331,00 kuna (slovima:dva milijuna tristo pedeset osam tisuća tristo trideset i jednu kunu) u stvarima (nekretninama i pokretninama), te 1.669,00 kuna (slovima: tisuću šesto šezdeset devet kuna) u novcu.

U temeljni kapital društva Grad Vrbovsko unosi nekretnine kupljene na javnoj dražbi od DIV d.d. u stečaju upisane su u zk. ul. 2089 Vrbovsko i to:

1. k.č.br. 1876/4, stovarište trupaca, površine 237 čhv,

2. k.č.br. 1879/3, stovarište trupaca, površine 203 čhv,

3. k.č.br. 1880/1, stovarište trupaca, površine 174 čhv,

4. k.č.br. 1880/3, stovarište trupaca, površine 104 čhv,

5. k.č.br. 1881/1, stovarište trupaca, površine 203 čhv,

6. k.č.br. 1882/3, stovarište trupaca, površine 21 čhv,

7. k.č.br. 1883, pilana i stovarište gotove građe, površine
1 jutro, 1496 čhv,

8. k.č.br. 1886/1, stovarište gotove građe, površine 135 čhv,

9. k.č.br. 1886/2, stovarište gotove građe, površine 370 čhv,

10. k.č.br. 1886/3, stovarište gotove građe, površine 479 čhv,

11. k.č.br. 1886/4, stovarište gotove građe, površine 156 čhv,

12. k.č.br. 1886/5, stovarište gotove građe, površine 103 čhv,

13. k.č.br. 1886/6, stovarište gotove građe, površine 179 čhv ,

14. k.č.br. 1888/1, stovarište gotove građe 1190 čhv,

15. k.č.br. 1888/2, stovarište gotove građe, površine
1031 čhv,

16. k.č.br. 1888/3, stovarište gotove građe, površine 736 čhv,

17. k.č.br. 1888/4, stovarište gotove građe, površine
434 čhv dio,

18. k.č.br. 1889/1, stovarište gotove građe, površine
1197 čhv,

19. k.č.br. 1889/2, stovarište gotove građe, površine 437 čhv.

U temeljni kapital društva unose se pokretnine koje je Grad Vrbovsko kupio na javnoj dražbi od DIV d.d. u stečaju i to:

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Željko Mirković, dipl. polit. da po obavljenom preuzimanju i unosu novog temeljnog uloga, kod javnog bilježnika Ivanke Antić u Vrbovskom u ime Gradskog vijeća Grada Vrbovskog kao Skupštine društva dade izjavu o preuzimanju temeljnog uloga i Izjavu o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar d.o.o. Vrbovsko, kao i da donese druge odgovarajuće odluke potrebne radi povećanja temeljnog kapitala i da poduzme sve druge zakonom propisane radnje pred svim nadležnim tijelima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 334-01/10-01-3

Ur. broj: 2193-01-01/10-1

Vrbovsko, 16. travnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr