SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 14. Petak, 16. travnja 2010.
OPĆINA OMIŠALJ
7

13.

Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 25. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora

Članak 1.

U Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/02), u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Redovni izbori održavaju se posljednje nedjelje u mjesecu svibnju svake četvrte godine.«

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Član Vijeća ne može istodobno biti Općinski načelnik, zamjenik Općinskog načelnika, Pročelnik Upravnog odjela, te član uprave trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Općine Omišalj.«

Članak 3.

U članku 7. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Člana vijeća izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s te liste.«

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime birača, adresa prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja.«

Članak 5.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U prijedlogu liste obvezatno se navode imena i prezimena svakog kandidata na listi, adresa prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja.«

Članak 6.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Liste kandidata iz stavka 1. ovog članka objavit će se na oglasnim pločama mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori, te na web stranici Općine Omišalj.«

Članak 7.

U članku 16. brojka: »21,00« zamjenjuje se brojkom: »19,00«.

Članak 8.

U članku 22. riječi: »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »Općinski načelnik.«

Članak 9.

U članku 46. riječi: »Općinskom poglavarstvu« zamjenjuju se riječima: »Općinskom načelniku«.

Članak 10.

Članak 48. briše se.

Članak 11.

U članku 49. stavku 2. riječ: »Načelnik« zamjenjuje se riječima: »Općinski načelnik«.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur.broj: 2142-06-10-01-3

Omišalj, 25. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr