SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 14. Petak, 16. travnja 2010.
OPĆINA OMIŠALJ
7

12.

Temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 25. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine
Omišalj za 2010. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2010.godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/09), u članku 16. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Proračunski korisnik može bez suglasnosti Općinskog načelnika platiti predujam do iznosa od 2.000,00 kuna.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. brojJ: 2142-06-10-01-3

Omišalj, 25. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednk

Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr